Parafia p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach

18-09-2020

Ślub

Przed upływem trzech miesięcy uzgodnić termin ślubu i ustalić datę spisania protokołu przedślubnego.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

– dowód osobisty;

– świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu;

– świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii;

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy);

– nazwiska i imiona, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania świadków ślubu (tylko osoby pełnoletnie).