Parafia p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach

04-06-2020

Św. Jan Paweł II o Sercu

Doniosłą rolę w propagowaniu kultu Serca Pana Jezusa w Polsce odegrał św. Jan Paweł II, który już jako biskup i metropolita krakowski uczestniczył w uroczystościach Najświętszego Serca Pana Jezusa w bazylice Jezuitów w Krakowie. W głoszonych wówczas kazaniach ukazywał znaczenie Serca Jezusa w kontekście misji Kościoła powszechnego oraz polskiego na tle nowych wyzwań społeczno-religijnych.

W 1965 roku wydał list pasterski z okazji 200. Rocznicy ustanowienia przez papieża Klemensa XIII święta Serca Jezusa dla Królestwa Polskiego. Znaczącym wydarzeniem było jego przewodniczenie uroczystościom 1978 roku w Krakowie-Płaszowie i w Stadnikach z okazji 100-lecia założenia Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego oraz 50-lecia jego obecności w Polsce. W wygłoszonych podczas tych uroczystości kazaniach kreślił linie duchowości sercańskiej w perspektywie realizacji cywilizacji miłości w Kościele i świecie. Po objęciu Stolicy Apostolskiej kontynuował w czasie pontyfikatu nauczanie swoich poprzedników – Leona XIII, Piusa XI, Piusa XII oraz Pawła VI. Ponadto w swoich encyklikach, homiliach, katechezach środowych, przed modlitwą Anioł Pański, a także w czasie różnych spotkań odnosił się do istotnych elementów nabożeństwa i kultu Serca Jezusa, które nadają chrześcijaństwu blask miłości i miłosierdzia Boga. W czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny, a zwłaszcza w 1999 roku rozwijał to zagadnienie, ukazując tajemnice Bożego Serca w homiliach i nabożeństwach. Przede wszystkim jednak przemawiał świadectwem osobistego, głębokiego zawierzenia siebie oraz świata Sercu, które w Osobie Wcielonego Słowa bezgranicznie kocha każdego człowieka.

Opracowano na podstawie książki pt. „Odnowić pamięć o miłości Bożej”.