Parafia p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach

27-10-2020
Posługa »

Dokumenty potrzebne do pogrzebu: – Akt zgonu wystawiony przez Urząd stanu Cywilnego; – jeśli zgon nastąpił w szpitalu – informacja od kapelana o przyjętych sakramentach; – jeśli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – informacja od duszpasterza;   W celu ustalenie daty pogrzebu można kontaktować się również poza godzinami otwarcia kancelarii.

Sakrament Pokuty jest sprawowany zawsze przed Mszą św.

Przed upływem trzech miesięcy uzgodnić termin ślubu i ustalić datę spisania protokołu przedślubnego. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu: – dowód osobisty; – świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu; – świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii; – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej; – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego […]

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu świętego: – akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego; – dane personalne rodziców oraz chrzestnych (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania); – jeśli dziecko jest z poza parafii – zaświadczenie od duszpasterza (zgoda na chrzest poza parafią); – jeżeli chrzestni są z innej parafii to przynoszą od swojego duszpasterza „zaświadczenie […]

Niedziela: Okres letni: 7:30, 10:00 i 18:00 Okres zimowy: 7:30, 10:00 i 17:00 Dzień powszedni: Okres letni: 18:00 Okres zimowy: 17:00 Święta państwowo zniesione: 7.30 i 17.00 lub 18.00