Parafia p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach

27-10-2020
Posługa » Sakramenty »

Sakrament Pokuty jest sprawowany zawsze przed Mszą św.

Przed upływem trzech miesięcy uzgodnić termin ślubu i ustalić datę spisania protokołu przedślubnego. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu: – dowód osobisty; – świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu; – świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii; – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej; – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego […]

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu świętego: – akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego; – dane personalne rodziców oraz chrzestnych (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania); – jeśli dziecko jest z poza parafii – zaświadczenie od duszpasterza (zgoda na chrzest poza parafią); – jeżeli chrzestni są z innej parafii to przynoszą od swojego duszpasterza „zaświadczenie […]