Parafia p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach

27-10-2020
Serce Jezusa »

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, […]

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, (zmiłuj się nad nami) Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym […]

O Serce Jezusa, Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest Twoja miłość. Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar, na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie dla nas miłosierdzia Bożego. Ty jesteś tronem miłosierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy, jeśli tylko sprowadza ich […]

Doniosłą rolę w propagowaniu kultu Serca Pana Jezusa w Polsce odegrał św. Jan Paweł II, który już jako biskup i metropolita krakowski uczestniczył w uroczystościach Najświętszego Serca Pana Jezusa w bazylice Jezuitów w Krakowie. W głoszonych wówczas kazaniach ukazywał znaczenie Serca Jezusa w kontekście misji Kościoła powszechnego oraz polskiego na tle nowych wyzwań społeczno-religijnych. W […]

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i związane z nim nabożeństwo ma swoje źródło w Piśmie św., nauczaniu Ojców Kościoła oraz ikonografii wczesnochrześcijańskiej. Na ziemiach polskich jego początki wpisują się w kontekst średniowiecznej mistyki i pobożności pasyjnej, bazującej na nabożeństwie do Męki Pańskiej, a zwłaszcza Pięciu Ran Pana Jezusa, wśród których uprzywilejowane miejsce zajmuje rana boku, […]