Duszpasterze

Proboszczowie

Od 2016 roku funkcję proboszcza parafii pełni ksiądz Bartosz Rachwał.

W latach 2012 – 2016 funkcję proboszcza parafii pełnił ks. kan. Jan Ziętarski.

W latach 1982 – 2012 funkcję proboszcza parafii pełnił ŚP. ks. kan. Kazimierz Lęcznar, który jednocześnie był pierwszym proboszczem parafii.

Wikariusze

W latach 2009 – 2010 funkcję wikariusza pełnił ks. Łukasz Turzyński.

W latach 2010 – 2012 funkcję wikariusza pełnił ks. kan. Jan Ziętarski.

Rezydenci

W 2012 roku, po ustąpieniu z funkcji proboszcza, ŚP. ks. kan. Kazimierz Lęcznar został rezydentem parafii. Zmarł 20 listopada 2020 roku.

W latach 1966 – 1999 rezydentem parafii był ks. Józef Wilk.

Informacje

Dzieje kościoła

Parafia Groble powstała 25 lipca 1982 r. dekretem biskupa I. Tokarczuka. Inicjatywa budowy nowego kościoła wyszła od ks. kan. Józefa Wilka rezydenta i rodaka wsi Groble oraz od komitetu budowy kościoła, który zawiązał się pod przewodnictwem tegoż kapłana. Prace przygotowawcze rozpoczęto poświęceniem krzyża na placu przeznaczonym pod budowę kościoła. Poświęcenia krzyża dokonał ks. kan. Hejnosz…

Msze święte

Niedziela: Okres letni: 7:30, 10:00 i 18:00 Okres zimowy: 7:30, 10:00 i 17:00 Dzień powszedni: Okres letni: 18:00 Okres zimowy: 17:00 Święta państwowo zniesione: 7.30 i 17.00 lub 18.00

Sakramentalia

Pogrzeb Dokumenty potrzebne do pogrzebu: Akt zgonu wystawiony przez Urząd stanu Cywilnego. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu – informacja od kapelana o przyjętych sakramentach. Jeśli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – informacja od duszpasterza. W celu ustalenie daty pogrzebu można kontaktować się również poza godzinami otwarcia kancelarii.

Sakramenty

Sakrament pokuty Sakrament Pokuty jest sprawowany zawsze przed Mszą św. Ślub Przed upływem trzech miesięcy należy uzgodnić termin ślubu i ustalić datę spisania protokołu przedślubnego. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu: Dowód osobisty. Świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu. Świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii. Zaświadczenie o uczestnictwie w [...]