Misje Święte 2024

W Krzyżu zbawienie…
W Krzyżu miłości nauka

Misje prowadził
ks. Prałat Profesor Dr habilitowany Leon Siwecki – Profesor KUL.

W dniach od 12 do 16 czerwca 2024 roku w parafii w Groblach odbyły się szczególne wydarzenia – Misje Święte. Tegoroczna edycja była prowadzona przez ks. Prałata Profesora Dr. habilitowanego Leona Siweckiego, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Hasłem przewodnim misji były słowa: „W Krzyżu zbawienie… W Krzyżu miłości nauka”.

Środa, 12 czerwca

Pierwszy dzień Misji rozpoczął się od spotkania z uczniami szkoły podstawowej o godzinie 17:00. O 17:30 odbyło się nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po którym miała miejsce Msza Święta z nauką ogólną. Następnie odbyła się nauka stanowa dla kobiet oraz różnych grup parafialnych, takich jak Róże Różańcowe, Caritas, Koło Gospodyń, Honorowa Straż Serca Pana Jezusa, Chór, a także dla osób zajmujących się wikliniarstwem i scholii. Wieczorem, o 20:30, miało miejsce spotkanie z młodzieżą, a o 21:00 odśpiewano Apel Jasnogórski.

Czwartek, 13 czerwca

Drugi dzień Misji rozpoczął się o 15:00 wizytą u chorych. O 17:00 miało miejsce spotkanie z uczniami szkoły podstawowej oraz szkolnym Caritasem. O 17:30 odprawiono Mszę Świętą z nauką ogólną, po której odbyła się nauka stanowa dla Liturgicznej Służby Ołtarza, sportowców, strażaków, Bractwa św. Józefa, Róż męskich oraz mężczyzn z całej parafii. Wieczorem, o 20:30, odbyło się spotkanie z młodzieżą, a o 21:00 odśpiewano Apel Jasnogórski.

Piątek, 14 czerwca

Trzeciego dnia Misji, w godzinach od 14:30 do 16:00, odbyła się spowiedź. O 17:00 wierni wzięli udział w Drodze Krzyżowej z krzyżem misyjnym. O 17:30 odprawiono Mszę Świętą za zmarłych, po której miała miejsce nauka ogólna oraz instalacja krzyża misyjnego. Wieczorem, o 20:30, odbyło się spotkanie z młodzieżą, a o 21:00 odśpiewano Apel Jasnogórski.

Sobota, 15 czerwca

Czwartego dnia Misji, o 8:30, odprawiono Mszę Świętą z namaszczeniem chorych. Od 9:30 do 17:00 trwała adoracja relikwii Krzyża Świętego. O 17:00 odbyło się spotkanie z uczniami szkoły podstawowej, a o 17:30 odprawiono Mszę Świętą z nauką ogólną i modlitwą za małżonków, z odnowieniem przysięgi małżeńskiej. Wieczorem, o 20:30, odbyło się spotkanie z młodzieżą, a o 21:00 odśpiewano Apel Jasnogórski.

Niedziela, 16 czerwca

Ostatni dzień Misji rozpoczął się o 7:30 Mszą Świętą z nauką ogólną i błogosławieństwem misyjnym. Kolejna Msza Święta z nauką ogólną i błogosławieństwem misyjnym odbyła się o 10:00. O 15:00 miała miejsce Koronka do Miłosierdzia Bożego, po której odprawiono Mszę Świętą na zakończenie Misji. Następnie odbyło się spotkanie z Caritas w wigilię wspomnienia św. Brata Alberta.

Misje Święte w Groblach były czasem głębokiej refleksji, modlitwy i odnowy duchowej dla wszystkich parafian. Pod przewodnictwem ks. Prałata Profesora Leona Siweckiego, wierni mieli okazję zgłębiać tajemnice Krzyża oraz czerpać z niego siłę i mądrość na dalsze życie.