Po Soborze Watykańskim II z użycia w Kościele wyszły niektóre paramenty i szaty liturgiczne czy teksty używane w Liturgii.

  -Jednym z przykładów jest umbraculum. Parament używany w sytuacji gdy podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu odbywało się kazanie (częsta sytuacja np. podczas Gorzkich żali). W czasie kazania uwaga wiernych naturalnym biegiem rzeczy koncentruje się na kapłanie i tym co mówi, następuje przerwa w adoracji, dlatego Pan Jezus zostawał symbolicznie zasłaniany przy pomocy tego przedmiotu aby nie zostawał w pewnym osamotnieniu. Obecnie tego paramentu nie używa się. Ksiądz głosi kazanie natomiast Pan Jezus jest pozostawiony samemu Sobie, nikt na Niego nie patrzy, wszyscy skupieni są na słowach księdza. Również postawa przyjmowana przez wiernych zmienia się – postawą słuchania jest postawa siedząca jednak trwa wystawienie! A podczas wystawienia Sanctissimum obowiązuje postawa klęcząca. Jakie zachowanie jest właściwe? Gdy poprzez zasłonięcie następowała przerwa w adoracji, problem nie istniał. Pozostaje zadać pytania: czyż ten parament nie był potrzebny? Komu on przeszkadzał?

  -Kolejny przykład to czarny kolor w Liturgii. Co prawda nie jest on oficjalnie usunięty lecz w praktyce całkowicie zmarginalizowany. ,,e) Koloru czarnego można używać w Mszach za zmarłych” mówi  Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. ,,Można używać” a skoro można to nie trzeba, a skoro nie jest to konieczne to po cóż tym sobie zawracać głowę? To nic, że przez setki lat kolor ten był jedną nieodzownych barw szat liturgicznych, to nic, że niektóre Msze aż proszą się o podkreślenie żałobnego charakteru przez taki właśnie kolor… Nie chcę tu krytykować Stolicy Świętej, wszakże Ona nie chciała usunięcia tej barwy z Liturgii ale czynią to ludzie, którzy kierują się niekiedyniezrozumiałymi pobudkami.

-Manipularz – w Liturgii katolickiej jest to płaska przepaska, tego samego koloru, co pozostałe szaty mszalne, którą kapłan zakłada na siebie zawieszając na przedramieniu lewej ręki. Zakładał, bo obecnie jest on wyłączony z użytku.Dlaczego? Przecież ma on swoją symbolikę, przecież nawiązuje do kultury rzymskiej…

-Sposób wkładania stuły- dawniej każdy stopień wyższych święceń miał swój sposób wkładania stuły – diakon przewieszoną przez jedno ramię i skrzyżowaną co symbolizowało niesienie brzemienia Chrystusowego w mniejszym stopniu oraz ograniczoną funkcję w Zgromadzeniu Liturgicznym, prezbiter miał ją na dwóch ramionach i skrzyżowaną na piersi co symbolizowało większą rolę w Zgromadzeniu ale także podporządkowanie swojemu biskupowi, biskup natomiast nie krzyżował stuły co symbolizowało jego władzę apostolską i pełnię Święceń. Obecnie ta symbolika została zachwiana ponieważ prezbiterzy wkładają stułę w ten sam sposób co biskupi. Jaki jest tego cel?

Autor artykułu
M.Sz.