Sakramenty i Sakramentalia

SAKRAMENT POKUTY

Sakrament Pokuty jest sprawowany zawsze przed Mszą św.

ŚLUB

Przed upływem trzech miesięcy należy uzgodnić termin ślubu i ustalić datę spisania protokołu przedślubnego.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

 1. Dowód osobisty.
 2. Świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii.
 4. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
 5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy).
 6. Nazwiska i imiona, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania świadków ślubu (tylko osoby pełnoletnie).

CHRZEST ŚWIĘTY

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu świętego:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Dane personalne rodziców oraz chrzestnych (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania).
 3. Jeśli dziecko jest z poza parafii – zaświadczenie od duszpasterza (zgoda na chrzest poza parafią).
 4. Jeżeli chrzestni są z innej parafii to przynoszą od swojego duszpasterza „zaświadczenie dla rodziców chrzestnych”.

POGRZEB

Dokumenty potrzebne do pogrzebu:

 1. Akt zgonu wystawiony przez Urząd stanu Cywilnego.
 2. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu – informacja od kapelana o przyjętych sakramentach.
 3. Jeśli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – informacja od duszpasterza.

W celu ustalenie daty pogrzebu można kontaktować się również poza godzinami otwarcia kancelarii.