Zauważamy w najnowszej historii tendencję do minimalizmu i ubóstwa w Liturgii Świętej, księża ubierają się w proste, nieozdobne ornaty, pojawiają się zrobione z drewna kielichy czy monstrancje, brak drogocennych kamieni i metali, brak kunsztu, wielka prostota niekiedy granicząca z brzydotą. Wielu ludzi bardzo chwali takie postępowanie : ,,Kościół ma być ubogi „ powiadają. Owszem, ale czy o takie ubóstwo chodzi? Spójrzmy na to co mówi chyba największy przykład świętego ubóstwa

św. Franciszek z Asyżu :  ,,Kielichy, korporały, ozdoby ołtarza i wszystko, co służy do Ofiary, niech będą kosztowne”.   Jak widzimy św. Franciszek nie pochwala takiego ,,ubóstwa”, jest ono umniejszaniem czci winnej Najwyższemu, Wszechmocnemu Panu i Królowi, który jest rzeczywiście obecny w Najświętszej Eucharystii!   Kolejnym przykładem obalającym właściwość praktykowania takiego ,,ubóstwa” jest słynny św. Jan Maria Vianney : Pomimo praktykowania ubóstwa nie szczędził on wydatków na bogate wyposażenie kościoła, uważał za niezwykle istotną wartość piękno i dostojeństwo domu Bożego.  Ukoronowaniem odrzucenia owego ,,ubóstwa” są słowa Pisma Świętego. W Starym Testamencie opisano dokładnie kult Boży, wyposażenie Świątyni i jej wygląd. Nie szczędzono złota, szlachetnych kamieni, drogich materiałów i wszystkiego co najpiękniejsze. Na chwałę Boga oddano wszystko co miano najlepszego.  Powiedzą co niektórzy : ,,nie lepiej oddać te pieniądze ubogim?” Odpowiada im na to Ewangelia Święta opisując sytuację gdy niewiasta drogocennym olejkiem oblewa stopy Jezusa, wtedy przemawia przyszły  zdrajca Judasz mówiąc :,,nie lepiej sprzedać ten olejek a pieniądze rozdać ubogim?” A jak zareagował na to Chrystus Pan? Zaakceptował postawę kobiety. (Łk 7,36-50) Było to zawsze były interpretowane jako pochwała i zgoda na „zmarnowanie” pieniędzy na rzecz uczczenia Go. Czyż Jezusowi Chrystusowi, Królowi królów  nie należy się to, co najlepsze? Są również takie stwierdzenia : ,,Na Ostatniej Wieczerzy Jezus nie przemienił wina w Krew w złotym kielichu” – tak, ale Chrystus przemieniał wino w SWOJĄ Krew, a kapłani przemieniają wino w  Krew naszego PANA i BOGA! Chrystus nie czcił Siebie ale my mamy obowiązek oddawania czci Jemu.

 Podsumowując : ubóstwo jest ważne w życiu codziennym ale niewłaściwe i zupełnie nie na miejscu w Bożym Kulcie.

Autor artykułu
M.Sz.